Njoftime

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Afati për dorëzimin e aplikacioneve për dhënien provimit të jurisprudencës fillon prejdatës 08 Shkurt 2016 deri me datë 15 Shkurt 2016.më shumë

Formular i Kërkesës për lejimin e dhënies se Provimit te Jurisprudencë

Formular i Kërkesës për lejimin e dhënies se Provimit te Jurisprudencëmë shumë

NJOFTIM

Shërbimi Korrektues i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e shpallur me datë: 05.12.2015më shumë

Komisioni për dhënien e Provimit për Përmbarues Privat, shpallë listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin me gojë

Komisioni për dhënien e Provimit për Përmbarues Privat, shpallë listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin me gojëmë shumë

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar provimin me shkrim për Përmbarues Privat

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar provimin me shkrim për Përmbarues Privatmë shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 177

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Ministria e Drejtësisë në:

KOSOVO IN UNESCO