Njoftime

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon: më shumë

KONKURS PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Në bazë të nenit 328 paragrafi 1,2 dhe 3, të Ligjit Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore, Ministria e Drejtësisë, shpall:më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë - Agjencia për Administrimin e Pasurisë se Sekuestruar ose të Konfiskuar në bazë të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e hapur me date: 25/03/2016.më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë, bazuar në Ligjin Nr. 03/L-212 të Punës, Udhëzimin Administrativ Nr.14/2011 për Rregullimin e Procedurave  për Themelimin e Marrëdhënies së Punës dhe Qarkoren Administrative 01/2014, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 03/02/2016, me numër reference: MD/DFSHP/03 – 02- 01 – 2016.më shumë

Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës në afatin e Marsit 2016

Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës në afatin e Marsit 2016më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 190

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ministria e Drejtësisë në:

KOSOVO IN UNESCO