Njoftime

NJ O F T I M

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 30.10.2014, me numër reference: MD/DPL/30 – 10- 02 – 2014.më shumë

N J O F T I M

Shërbimi Korrektues i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e shpallur me datë: 28.01.2015 me numër reference MD/SHKK/89-28.01.2015.më shumë

NJOFTIM

Shërbimi Korrektues i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkurset e shpallur me datë: 16.12.2014më shumë

NJ O F T I M

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e shpallur me datë: 16.12.2014 me numër reference MD/SHKK/84-16.12.2014 dhe MD/SHKK/87-16.12.2014më shumë

NJ O F T I M

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e shpallur me datë: 16.12.2014 me numër reference MD/SHKK/84-16.12.2014 dhe MD/SHKK/87-16.12.2014më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 141

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ministria e Drejtësisë në: