Njoftime

Komisioni për dhënien e Provimit për Përmbarues Privat, shpallë listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin me shkrim

Komisioni për dhënien e Provimit për Përmbarues Privat, shpallë listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin me shkrimmë shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë - Agjencia për Administrimin e Pasurisë se Sekuestruar ose të Konfiskuar në bazë të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për pesë (5) Administrator për pasuri në depo – shpallje për Marrëveshje për shërbime të veçanta, për periudhën pesë (5) mujore me datë: 30.05.2015 , me numër reference MD/AAPSK/30-05-1-2015.më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 30.04.2015, me numër reference: MD/DKP/30 – 04- 01 – 2015.më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 13.03.2015, me numër reference: MD/DL/13 – 03- 02 – 2015.më shumë

NJOFTIM PËR AFATIN E DHËNIES SË PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT

Provimi me shkrim do të mbahet me datë 01 Korrik 2015 duke filluar nga ora 10:00 (e mërkurë ) në amfiteatrin e Ndërtesës së re të Qeverisë (ish Rilindja) Prishtinë.më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 147

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ministria e Drejtësisë në: