Njoftime

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT

Në bazë të Neni 396 paragrafi 2 të Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurë Përmbarimore dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 02/2013 për Programin dhe Mënyrën e Dhënies së Provimit për Përmbaruesit Privat, Ministria e Drejtësisë publikon: më shumë

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR DORËZIMIN E APLIKACIONEVE PËR DHËNIEN PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Afati i aplikimit për dhënien e Provimit të Jurisprudencës, për afatin e Shtatorit 2016, i publikuar me datën 08 Gusht 2016 në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, është zgjatur deri me datën 26 Gusht 2016. më shumë

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit të Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon më shumë

NJOFTIM PËR MBAJTJEN E PROVIMT TË JURISPRUDENCËS, AFATI I QERSHORIT 2016

Njoftohen të gjithë kandidatët, se Provimi i Jurisprudencës me gojë, për afatin e qershorit, do të mbahet më 16 dhe 17 korrik 2016 në Amfiteatrin e Madh, ndërtesa e re e Qeverisë (Ish-ndërtesa e Rilindjes), duke filluar nga ora 10:00 më shumë

Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës me shkrim në afatin e Qershorit 2016

Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës me shkrim në afatin e Qershorit 2016më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 200

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ministria e Drejtësisë në:

KOSOVO IN UNESCO