Njoftime

NJOFTIM PËR KOHËN E MABJTJES SË PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS ME SHKRIM

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit të Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon këtë:më shumë

NJOFTIM

Shërbimi Korrektues i Kosovës në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkurset e shpallur me datë: 20.05.2015më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë - Agjencia për Administrimin e Pasurisë se Sekuestruar ose të Konfiskuar në bazë të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e hapur me date: 03.07.2015 me numër reference MD/AAPSK/03-07-01-2015.më shumë

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT, SHPALLË LISTËN E KANDIDATËVE ME REZULTATIN PËRFUNDIMTAR

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT, SHPALLË LISTËN E KANDIDATËVE ME REZULTATIN PËRFUNDIMTARmë shumë

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon:më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 152

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ministria e Drejtësisë në: