Njoftime

SHPALLJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit të Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon: më shumë

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës pas përfundimit të procedurës sipas shpalljes publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV), të datës: 03.11.2016.më shumë

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë - Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar në bazë të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e brendshëm /avancim të datës: 14/10/2016 me numër reference: RN00001267më shumë

Rezultati i provimit me shkrim për Permbarues Privat

Rezultati i provimit me shkrim per Permbarues Privatmë shumë

NJOFTIM PËR AFATIN E DHËNIES SË PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT

Provimi me shkrim do të mbahet me datë 27 Tetor 2016(e enjte) duke filluar nga ora 10:00 në amfiteatrin e Ndërtesës së re të Qeverisë (ish Rilindja) Prishtinë.më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 209

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ministria e Drejtësisë në:

KOSOVO IN UNESCO