Njoftime

NJ O F T I M

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës se rekrutimit për konkursin e shpallur me datë: 25.09.2015 me numër reference MD/SHKK/95-25-09-2015 (Konkurs i Brendshëm) dhe konkursi i shpallur me datë. 12-10-2015 me numër reference MD/SHKK/96-12-10-2015më shumë

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon: më shumë

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR PËRMBARUES PRIVAT

Në bazë të Neni 396 paragrafi 2 të Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurë Përmbarimore dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 02/2013 për Programin dhe Mënyrën e Dhënies së Provimit për Përmbaruesit Privat, Ministria e Drejtësisë publikon: më shumë

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës , shtator 2015, të cilët në vitin 2014 janë mbet në riprovim

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës , shtator 2015, të cilët në vitin 2014 janë mbet në riprovimmë shumë

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës , shtator 2015

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës , shtator 2015 më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 164

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Ministria e Drejtësisë në:

KOSOVO IN UNESCO